WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W TARCZY ANTYKRYZYSOWEJPrzedsiębiorco!


Czy skorzystałeś już ze wszystkich możliwych form wsparcia Twojej Firmy, jakie oferuje Ci tarcza antykryzysowa oraz jej „lepsza” wersja - tarcza 2.0?

O tym jakie zmiany wprowadzono kolejną tarczą (i jak już wiemy - nie ostatnią), pisałam w ostatnim poście.

Natomiast wszelkie przysługujące Ci formy pomocy w zależności od tego, jakim typem przedsiębiorcy jesteś (jednoosobowa firma, mikrofirma, mała firma, itd.) znajdziesz na stronie Ministerstwa Cyfryzacji - zatem pozwolę sobie już tych treści nie powielać.


Mimo to często słyszę od swoich Klientów pytania: 

Czy mogę łączyć dofinansowanie do kosztów prowadzenia działalności ze zwolnieniem z ZUS?

Czy mogę złożyć wniosek o świadczenie postojowe oraz „mikropożyczkę”? 


Odpowiedź jest twierdząca - powyższe świadczenia nie wykluczają się.

Należy jednak odróżnić świadczenia, które są przeznaczone wyłącznie na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności od tych, które możesz spożytkować na własne potrzeby.

➡️ I tak, świadczenie postojowe jest to świadczenie, które masz prawo wydać „na życie”, jak i na pokrycie kosztów prowadzenia działalności.

➡️ Zaś dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności czy dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników ma na celu wspomóc Cię w pokrywaniu kosztów prowadzenia działalności w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19. 

➡️ Mikropożyczka ma tożsamy cel, udzielana jest na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.


WARUNEK jaki stawia ustawa brzmi: Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych. - co oznacza, że nie możesz otrzymać świadczenia ze środków publicznych dwukrotnie na ten sam koszt. 

Zatem, skoro składki na ZUS zostały Ci umorzone, nie możesz w przypadku kontroli oświadczyć, że środki z mikropożyczki przeznaczyłeś na uregulowanie tychże składek. Podobnie w przypadku ewentualnej kontroli będziesz musiał wskazać te koszty, które zostały pokryte środkami z pożyczki, a które środkami z dofinansowania. Przykładowo: leasing sprzętu został opłacony ze środków uzyskanych z pożyczki, ale już czynsz uregulowałeś ze środków z dofinansowania. 
* * * 

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszam do kontaktu poprzez:Komentarze

Popularne posty