Na wstępie musisz pamiętać, że rozwód z orzeczeniem o winie jest znacznie dłuższy i trudniejszy niż rozwód bez orzekania o niej. Aby udowodnić wyłączną winę drugiego małżonka musisz przedstawić dowody, które będą świadczyć przeciwko małżonkowi.


Najczęstsze przyczyny rozwodów:

 1. zdrada
 2. alkoholizm
 3. porzucenie małżonka
 4. przemoc, znęcanie się psychiczne i fizyczne
 5. odmowa współżycia
 6. ukryte choroby (w tym psychiczne)
 7. braku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny,
 8. marnotrawieniu pieniędzy, w tym hazardDowody, które musisz przedstawić, aby udowodnić winę, to m.in.:

 1. zeznania stron,
 2. zeznania świadków,
 3. zdjęcia, SMSy, nagrania audio i wideo,
 4. raport detektywistyczny
 5. notatki z interwencji policji


Przechodząc zaś do odpowiedzi na postawione na wstępie pytanie, czyli CO DAJE CI ROZWÓD Z ORZECZENIEM O WINIE?


 1. Po pierwsze, na pewno satysfakcję 😊
 2. Po drugie, alimenty -  jeżeli jeden z małżonków zostanie uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a z powodu rozwodu sytuacja materialna małżonka niewinnego pogorszy się w sposób istotny, sąd może zobowiązać winnego małżonka do zaspokajania potrzeb niewinnego, czyli do płacenia alimentów i to nawet jeśli były małżonek nie cierpi niedostatku, a jedynie jego sytuacja jest gorsza niż ta, w jakiej by się znajdował, gdyby małżeństwo funkcjonowało nadal. 
 3. Po wtóre, małżonek, który został uznany za wyłącznie winnego rozpadu małżeństwa, nie może żądać od swojego byłego współmałżonka alimentów. 
 4. Po czwarte – koszty sądowe - sąd zasądzi zwrot kosztów postępowania od małżonka uznanego za winnego.
 5. Po piąte – podział majątku - bogate orzecznictwo Sądu Najwyższego wskazuje, że podział majątku po rozwodzie nie może zostać przeprowadzony na niekorzyść małżonka niewinnego.


Pamiętaj! Obowiązek dostarczania środków utrzymania byłemu małżonkowi znajdującemu się w trudnej sytuacji wygasa jednak z chwilą zawarcia przez tego małżonka nowego małżeństwa.
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszam do kontaktu poprzez:
 stronę internetowąFacebook oraz Instagram

Komentarze

Popularne posty