KORONAWIRUS A KONTAKTY Z DZIECKIEM


   
  


Mamy epidemię koronawirusa, ludzie ograniczają kontakty międzyludzkie do minimum, a Ty zastanawiasz się, co robić w sytuacji, gdy zgodnie z postanowieniem sądu nadchodzi termin kontaktu ojca z dzieckiem albo sama planujesz taki kontakt?

Czy jesteś zobowiązana do wydania dziecka ojcu na kontakt? 
Czy ojciec dziecka ma prawo odmówić przyjazdu na spotkanie z dzieckiem?
Czy ojciec dziecka może zabronić Ci kontaktu z dzieckiem? 

SPOKOJNIE - Śpieszę z odpowiedzią :)


1. Jakie masz prawa?

Zgodnie z aktualnym stanowiskiem Ministerstwa Sprawiedliwości (kliknij w celu zapoznania się z jego treścią) OBOWIĄZUJĄ wszelkie postanowienia sądów, zarówno te prawomocne, jak i nieprawomocne, wydane w trybie zabezpieczenia - zatem wszystkie kontakty z dziećmi powinny funkcjonować bez zmian - tak jak przed pandemią.

Wyjątkiem będzie sytuacja, gdy Ty lub ojciec dziecka przebywacie na kwarantannie.


2. Co w  sytuacji gdy obawiasz się o zdrowie dzieci, swoje bądź osób bliskich z którymi mieszkasz?

➡️ W takiej sytuacji najlepiej jest spróbować porozumieć się z ojcem dziecka np. umożliwić mu odbycie spotkania w późniejszym czasie, zaproponować mu kontakty telefoniczne lub przez internet, zmniejszyć ilość kontaktów albo czas ich trwania, zasugerować, żeby spotkania odbywały się miejscu zamieszkania dziecka.  

➡️ Jeśli jednak nie uda się porozumieć, możesz złożyć do Sądu wniosek na podstawie art. 756(1) kpc. o wydanie postanowienia o zabezpieczeniu w trybie pilnym poprzez wstrzymanie wykonywania kontaktów ustalonych postanowieniem sądu na czas epidemii. 

✅ We wniosku powinnaś wskazać daty w jakich powinny być wstrzymane kontakty, zaproponować, aby kontakty osobiste zostały zastąpione kontaktami za pomocą telefonu czy internetu. Wniosek taki powinnaś uzasadnić konkretnymi okolicznościami - czego się obawiasz, z jakiego powodu, jakie wykonywaniem dotychczasowych kontaktów niesie ryzyko dla Ciebie, dziecka czy Twoich bliskich. 


3. Co grozi za nieprzestrzeganie kontaktów? 

✅ W sytuacji gdy postanowienie w przedmiocie kontaktów nie będzie realizowane przez ojca dziecka SAMOWOLNIE (bez jakichkolwiek tłumaczeń, pod byle pretekstem) - możesz złożyć do sądu wniosek o zagrożenie ojcu nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej za każde naruszenie obowiązku wynikającego z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem. 


✅ Co więcej, jeśli ojciec mimo wydania przez sąd postanowienia o zagrożeniu nakazaniem zapłaty określonej sumy pieniężnej, w dalszym ciągu nie będzie realizował ustalonych z dzieckiem kontaktów - możesz złożyć do Sądu dalej idący wniosek, czyli o nakazanie ojcu zapłaty należnej sumy pieniężnej, ustalając wysokość tej kwoty stosownie do liczby naruszeń wykonania obowiązku kontaktu.W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszam do kontaktu poprzez

Komentarze

Popularne posty